Les om året som gikk og hva Jenssen & Bolle spår om 2018

Er prisene på vei opp – eller er prisene på vei ned? Kjøpere og selgere er naturligvis opptatt av prisutviklingen og dette er derfor blant de vanligste spørsmålene vi får i inngangen til et nytt år.

På nasjonalt nivå har det gjennom det siste året nærmest vært vedtatt fra eksperthold at boligprisene skal ned, og det har resultert i en justering av boligprisene på landsbasis – hvor man gjennom fjoråret opplevde en markert nedgang i storbyer som Oslo, Trondheim, Bergen og Kristiansand, i sterk kontrast til den voldsomme veksten de foregående årene.

Bakgrunnen for korrigeringen er det enorme prispresset vi har sett i Oslo – hvor boligprisene har steget mellom 15-20 prosent årlig. Det har bygget seg opp en frykt for ei alvorlig boligboble, og det var helt nødvendig å stoppe en slik utvikling i tide. Utviklingen kunne resultert i en boligboble som ingen i dette landet er tjent med.

I distriktene og «utkantsområdene» ser vi dog at vi også i 2017 har hatt en svak prisøkning i boligmarkedet. Selv en Narvik væring må nok innse at Narvik nok ligger i den siste kategori dvs i utkantdelen av det store norske boligmarked. Gleden med dette er dog at vi dermed ikke er en like stor del av de store svingninger som vi har sett i bla Oslo. Det tror vi er bra for oss alle som eier bolig i Narvik og omeng.

Det fører oss til det store spørsmålet vi stiller oss lokalt:

Hvordan vil boligmarkedet utvikle seg i Narvik?

Realiteten er at vi til en viss grad blir preget av det som skjer i hovedstaden. Bakgrunnen for det er det totale eiendomsmarkedet drives i stor grad av den psykologiske effekten av hva som skrives, menes og reguleres fra sentralt hold i Norge.

Lokalt har vi etter vår mening relativt få bekymringer for at boligprisene skal falle vesentlig. Vi har foreløpig ikke kommet på et prisnivå hvor vi har grunn til store bekymringer. Det er rimelig godt kjent at Narvik de senere år ikke har hatt samme prisutvikling som våre nabokommuner/byer, der utviklingen har vært sterkere og raskere enn i Narvik. Ettersom man ikke er overpriset – som tilfellet har vært i Oslo – er det få faresignaler for store negative utslag i Narvik-markedet.

Fire indikatorer tegner til et stabilt marked:

  1. Vi har et sunt prisnivå i boligmarkedet i Narvik.
  2. Det eksisterende markedet er tilpasset befolkningsgrunnlaget i Narvik.
  3. Rentenivået er nesten det laveste vi har hatt noensinne – det er gunstig å eie bolig i Narvik.
  4. Skattemessig er Norge er at de mest lukrative landene i Europa og eie bolig i.

Det er derfor ingen markante problemer i sikte for det lokale boligmarkedet , men som selger må man gjerne belage seg på at salget i noen tilfeller kan ta litt lengre tid enn tidligere. Prismessig ser vi også at objektene som hovedregel går til pluss/minus prisantydning.

Lykke til!

Johnny Bolle, daglig Leder/Eiendomsmegler