Personvernerklæring for Jenssen & Bolle Eiendomsmegling AS

Ditt personvern er viktig for Jenssen & Bolle Eiendomsmegling AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Jenssen & Bolle Eiendomsmegling AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig
Daglig leder i Jenssen & Bolle Eiendomsmegling AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Jenssen & Bolle Eiendomsmegling AS.

Vår behandling av personopplysninger
Jenssen & Bolle Eiendomsmegling AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge eiendom
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføre foretakets tjenester
  • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak
  • Behandling av personopplysninger som ledd i budgivning, utarbeidelse av kjøpekontrakter, skjøte samt andre dokumenter

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag for å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?
Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

For å kunne gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår, samt relevant markedsføring i andre kanaler, benytter vi informasjonskapsler (cookies) utstedt av tredjepart.

Eksempler på slike tredjepartsaktører er Google, Facebook og Marketer.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere
Jenssen & Bolle Eiendomsmegling AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på egne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?
Personopplysninger som behandles av Jenssen & Bolle Eiendomsmegling AS lagres på servere i Norge. Vi overfører ikke personopplysninger om våre ansatte til land utenfor EU/EØS.

Rettigheter
Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensninger av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registret om deg kan rettes til: post@jenssenogbolle.no

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Endringer:
Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på vår nettside, www.jenssenogbolle.no 14 dager før de iverksettes.