Kjøpe bolig

Nyttig informasjon til deg som er på boligjakt:

  • Før du kaster deg på markedet, snakk med banken din om finansene. Hvor høyt lån kan du/dere oppta uten senere havne i uventede finansielle problemer. Et finansierings bevis fra banken gir deg den tryggheten du trenger for å være slagkraftig og ikke minst handlekraftig i budrunder, som ofte kan starte relativt raskt etter visning.
  • Vær forberedt på visningen. Les nøye gjennom prospektet inklusiv teknisk takst samt andre relevante vedlegg i prospektet som f.eks. festekontrakt, tegninger, egenerklæringer fra eier etc etc.
  • Snakk gjerne med megleren om dine rettigheter og ikke minst dine plikter ved eventuelt bud, hvis du er usikker på dette.
  • Vær forberedt på at budrunder kan gå nokså fort. Er dere flere enn en kjøper så avklar på forhånd hvor langt dere er villige til å gå i en budrunde, eller sørg for å være lett tilgjengelig med hverandre mens budrunden pågår.
  • Vær spesielt oppmerksom på at et bud er bindende for kjøper. Dvs. at hvis budet blir akseptert av selger så er eiendommen solgt. Det er ingen angrefrist på salg av fast eiendom i Norge. Det er kun selger, ikke megler, som kan fri deg/dere fra et inngitt bud, hvis dette skulle være ønskelig etter aksept. Dette er imidlertid meget lite tilfredsstillende for selger, så det er derfor viktig å ikke komme i slike situasjoner.
  • Alle seriøse meglere har innsynsrett for kjøper i budjournalen. Det innebærer at den som ender som kjøper kan om han/hun ønsker det, få se hvem han/hun har konkurrert med i budrunden. Denne innsynsretten gjelder dog ikke mens budrunden pågår. I denne fasen skal megler holde budgiverne anonyme ovenfor hverandre, av hensyn til en mest mulig rettferdig budrunde.
  • Megler har ansvar både for kjøper og selger, ikke bare selger som enkelte tror. Begge parters rettigheter og plikter skal ivaretas av megler på en trygg og profesjonell måte. Det er bare når det gjelder pris at megler nok oppfattes som selgers ”mann”. Det er allment akseptert at megler på oppdrag for en selger, skal sørge for best mulig salgspris.

Kjøper du bolig gjennom Jenssen & Bolle skal du/dere hele tiden føle deg/dere trygg på at vi leverer den aller beste service. Du/dere skal føle trygghet på at alt går 100% rett og riktig for seg og at alle opplysninger gitt av oss stemmer. Når handelen er unnagjort er vårt mål at du/dere sitter igjen med følelsen av at den dagen du/dere selv har rollen som selger, ja da er Jensen & Bolle et førstevalg som megler. Vi snakker om ”den gode følelsen”.

Lykke til i boligjakten !