fbpx

Dette avgjør prisen på boligen din

24/06/2020
Eiendomsmegler Narvik - Jenssen og Bolle
Har du betalt for mye for boligen, eller føler du at du har gjort et kupp? Kanskje har du rett og slett betalt helt riktig pris ?
Del med noen du kjenner

Har du betalt for mye for boligen, eller føler du at du har gjort et kupp? Kanskje har du rett og slett betalt helt riktig pris ?

Meglers rolle i prissettingen

Som megler har vi en helt sentral rolle hva prisvurdering/prissettinger av boliger/eiendommer angår. I Norge i dag er det meglerne som i all hovedsak er fagpersonen for prissetting av fast eiendom. Ansvaret for kvalitet og kunnskap er i så måte stort. Feil eller slurv tåles rett og slett ikke. Kjøper og selger skal være trygg på at prisen som settes som utgangspunkt for salget skal være korrekt og i samsvar med den til enhver tids markedssituasjon kjøper og selger står i.

Faktorene som avgjør 

Det er mange kriterier som legges til grunn for hvilken prisantydning megler setter for en eiendom i forkant av salgsprosessen. De viktigste forhold som vurderes er den lokale beliggenheten, nærområde, infrastruktur, type eiendom, standard på bygning, alder på tak, vinduer, drenering, isolasjon, kjøkken, våtrom, elektrisk anlegg og videre. Når  disse kriterier er klarlagt vil oppnådd pris for tilsvarende eiendommer være helt vesentlig for den endelige prissetting på eiendommen. Helt til slutt vil så markedet avgjøre den endelige prisen. I et såkalt «selgers» marked vil selger kunne forvente prisantydning eller mer enn prisantydningen. I et «kjøpers» marked vil selger kunne forvente prisantydning eller noe lavere enn prisantydning.

Priskrig?

I et balansert og sunt boligmarked der takstmenn og megler leverer kvalitet fra første stund vil de fleste eiendommer selges pluss/minus den prisantydning som er satt. Selvfølgelig vil det i noen tilfeller oppstå uventede situasjoner der det «kriges» om en eiendom og prisen drives til et enda høyere nivå til glede for selger. I andre tilfeller kan det være det motsatte, og selger må kanskje  selge  noe under den forventede pris.

Har du kjøpt bolig over prisantydning, har du i de fleste tilfeller kjøpt en attraktiv bolig som du virkelig ville ha, og ikke minst flere ville ha tak i. Har du kjøpt under prisantydning, har du kanskje gjort en god handel hva pris angår. Enkelt og greit.

Hva betyr prisantydning? 

Prisantydning er kort og godt forventet pris for eiendommen basert på hva tilsvarende eiendommer har oppnådd i pris. Jo vanligere en eiendom er, desto lettere er det for megler å sette riktig pris, og vise versa er det mer utfordrende å sette riktig pris hvis eiendommen er sjelden, og for eksempel ligger i utkantstrøk med få sammenlignbare eiendommer.

Jo lengre og bredere erfaring megler har, jo mer treffsikker blir prosessen med prissetting. Egentlig ganske logisk. Uten sammenligning for øvrig så vil vel de fleste føle seg tryggere hos en hjernekirurg med mange års erfaring enn med en som startet sin profesjon i går.

Dette innlegg er ment for å gi deg som ikke er fagmann på området litt bedre forståelse for hva som ligger bak prissetting av eiendom. Skal du selge eller kjøpe bolig ønsker vi deg lykke til. Nå er du forhåpentligvis litt bedre forberedt.