Bardufoss

Frittliggende enebolig med landlig beliggenhet!

 • Prisantydning:
  690000,-
 • P-rom:
  160 m2
 • BRA:
  229 m2
 • Soverom:
  6
 • Byggeår:
  1967
Frittliggende enebolig med landlig beliggenhet!
 • Boligtype:
  Enebolig
 • Etasje:
  2
 • Eierform:
  Eier (Selveier)
 • Tomteareal:
  4844 m2
 • Visninger:
  Ta kontakt for å avtale visning
Martin Tjosås Pettersen
Eiendomsmeglerfullmektig
Telefon: 958 30 285
Bestill salgsoppgave >Bestill salgsoppgave v

Se full beskrivelse av eiendommen +Vis mindre informasjon -

Detaljer

 • Verditakst: 690 000,-
 • Kommunale avgifter: 5 197,-
 • Ligningsverdi: 391 509,-
 • Primærrom: 160 m2
 • Bruksareal: 229 m2
 • Tomteareal: 4844 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig
 • Soverom: 6
 • Beskrivelse

  Velkommen til Istindveien 185!

  Frittliggende enebolig av god størrelse. Boligen har større etterslep på vedlikehold, og fremstår som et renoveringsobjekt.
  Ca 4.8 mål tomt gir deg god plass til både hage og parkering.

  For mer informasjon, trykk på "Se komplett salgsoppgave".
  Kontakt megler for visning!
 • Istindveien 185 9325 Bardufoss Norge

  Finnkode: 240994396

  Kort om eiendommen

  Velkommen til Istindveien 185!

  Frittliggende enebolig av god størrelse. Boligen har større etterslep på vedlikehold, og fremstår som et renoveringsobjekt.
  Ca 4.8 mål tomt gir deg god plass til både hage og parkering.

  For mer informasjon, trykk på "Se komplett salgsoppgave".
  Kontakt megler for visning!

  Innhold

  Enebolig:

  1. Etasje: Bad, 2 x kjøkken, 2 x stue, vindfang, hobbyrom
  2. Etasje: Hall m/ trapp, 6 x Soverom

  Uthus:
  Stue, soverom, vindfang

  Standard

  Enebolig med større etterslep på vedlikehold over det hele. Fremstår som et oppussings/renoveringsobjekt.

  - Inngangsparti er påbygget i nyere tid. Vannlekkasje fra terrasse/veranda. Høy sannsynelighet for sopp/skade/råte, ut ifra fuktmålinger kan det se ut som at vannskaden
  er tørket inn. Overgang fra utbygg til yttervegg er feil utført. Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Rekkverk på terrasse er ikke forsvarlig
  festet. Inngangsparti bør delvis rives og bygges opp på nytt etter vannskade.
  - Bad har behov for renovering.
  - 2 eldre kjøkken. Ventilator har tapet skøyter, noe løs tape. Ventilator må skiftes. Det er påvist skader på overflater utover normal slitasjegrad. Alder og slitasje tilsier at
  kjøkken bør oppgraderes/renoveres.
  - Noe utvendig kledning med råteskade. Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen.
  - Taktekking fra byggeår uten undertak. Taktekking av stål/aluminiumsplater. Det er påvist skader på taktekking. Pga taktekking og manglende undertak vil det ved gitte
  værforhold kunne komme vann inn på kaldloft. Det er foretatt nødreperasjon av tak, mønebeslag er skadet/bøyd. Råteskade på vindskibord. Taktekking bør skiftes og
  det bør etableres undertak. Overgang tak til vegg på tilbyggene må utbedres, da nåværende løsning ikke er tett.
  - Takkonstruksjon er gjenbygget, innvendig tak må åpnes opp slik at det er mulig å sjekke takkonstruksjon for eventuelle skader.
  - Nyere takrenne og nedløp på hovedbygg. Takrenne og nedløp på tilbygg fra eldre tid. Det er påvist skader i beslagløsninger. Det mangler adkomst til pipe for feier.
  Nedløpsrøret er avsluttet ved utvendig terreng og regnvann ledes ikke bort fra bygningen.
  - I all hovedsak er vinduer fra byggeår og 1995, et fra 2009 og et fra 2018. Det er påvist fuktskader i vinduer. Noen glassruter er punktert/sprukne.
  - Bord på veranda byttet i 2010.
  - Ut fra observasjoner er nedre del av pipen i teglstein, og øvre del elementpipe. Pipen er ikke i bruk, må gjennomføres kontroll før den blir tatt i bruk.Det er påvist
  vannlekkasje igjennom piperør. Rustvann og overflaterust enkelte plasser på ovn, ildfast plate og rør. Ingen tilgang til antatt kaldloft for sjekking om eventuell lekkasje.
  - Har vært observert mus i kjeller.
  - Innmat i sikringsskap oppgradert til automatsikringer. Eldre elektrisk anlegg.
  - Det må monteres røykvarslere og brannslukningsapparat.
  - Ingen varmtvannsbereder, oppvarming av vann via oljefyringsanlegget.
  - Ingen drenering. Terrenget faller inn mot grunnmur. Taknedløpet er avsluttet over terreng, og øker fuktbelastningen mot grunnmur. Det er indikasjoner på noe
  fuktgjennomtrenging inn kjellermur. Noe saltutslag i betongen. Tiltak for redrenering kan ikke utelukkes. Det bør foretas terrengjusteringer.
  - Avløpsrør er soilrør som går til septiktank. Avløpsrør er eldre, tidspunkt for utskiftning nærmer seg. Ukjent type på vannledning tilkoblet felles brønn med nabotomt.
  - Oljetank av ukjent type, eier opplyser at den er på 3000 liter.
  - Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Vegg svaier ved slamring av vindu på kjøkken, nordvest. Yttervegger
  til kjøkken tilliggende bad bør forsterkes.
  - Det er påvist fuktskader i etasjeskillere. Baklong/terrasse ligger over innredet boligrom, med usikker konstruksjon.
  - Tidligere fuktskade og sopp under bad. Tørr og ingen utslag på fuktmåler ved befaring.
  - Eldre ytterdører. Utetthet mellom dørblad og dørkarm. Avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i dører er værslitte utvendig. Dører har fukt/råteskader, kan være
  vanskelig å åpne/lukke. Kraftige vannskader på dør til vindfang, bør byttes. Defekt dørvrider på dør til inngangsparti. Defekt dørhåndtak og lås, samt noe riper og slitasje
  på innvendig dør.
  - Det må påregnes vedlikehold på vinduer, enkelte vinduer må skiftes ut. Eldre malte trevinduer med 2-lags glass.
  - Trapp til hovedinngang har løsnet fra innfesting i yttervegg. Tidligere trapp til inngang har stor slitasje og råteskade. Trapp til hovedinngang ikke festet forsvarlig. Det må
  etableres fundament til trapp hovedinngang, samt rives tretrapp til tidligere inngang.
  - Innvendige overflater har endel slitasje utover det en kan forvente. Slitasjeskader og fuktskader på diverse overflater. Innvendige dører er feilmontert/tar i karm, og
  noe slitt/har betydelige skader.
  - Høydeforskjeller på innvendige rom. Større svikt i gulv i hjørne på soverom i 2. etasje. Knirk i alle gulv.
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Trapp til kjeller mangler handløp og er for bratt til å egne seg mellom boligrom.
  - Våtrom står foran full oppgradering for å tåle et normalt bruk etter dagens krav. En del fuktskader på vegg og gulv. Fuktskader er tørket inn ved befaring .
  - To stk våtrom i kjeller stor foran full oppgradering for å tale et normalt bruk etter dagens krav.
  - Oljefyr er ikke ombygd til biobrensel. Det foreligger krav til sanering av oljetank. Oljeanlegget må saneres eller bygges om.
  - Noe rust på flaggstang.
  - Det er rustdannelse på jernrør, vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt, både på vannledninger samt utvendige vann og avløpsledninger.
  - Deler av avløpsrør er skiftet ut til plastrør, ukjent når dette er blitt gjort. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt.
  - Det er ikke utført radonmålinger. NVE aktsomhetskart definerer området som "usikkert".
  - Det er sprekker/risser i murte fasader. Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
  - Det er påvist skader i beslagløsninger. Det er store deformasjoner i renner og nedløp. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Takrenner har punktvise lekkasjer. Det mangler tilfredstillende adkomst til pipe for feier, samt snøfangere på hele eller deler av taket.
  - Noe panelplater på vegg innvendig er løse.
  - Vannlekkasje gjennom piperør. Rustvann og overflaterust enkelte plasser på ovn, ildfast-plate og rør. Ingen tilgang antatt kaldloft for sjekking om eventuell lekkasje.
  - Alle overflater innvendig bør utbedres eller skiftes. Tidligere fuktskade i gulv 2. etasje ved pipe, samt fuktskade mellom hovedbygg og tilbygg bør undersøkes
  ytterligere og eventuelt utbedre skader. Større svikt i gulv i hjørne mot soverom 2. etasje, mot uthus.
  - Vannrør har rustdannelser, og er eldre. Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at anlegget fungerer, men grunnet alder kan skader plutselig oppstå. Anlegget må
  sjekkes av fagperson, som eventuelt må utføre tiltak. Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  - Selger opplyser om at sikringer kan slå seg ut hvis det står på for mye samtidig. Dette skjer sjeldent etter dagens bruk. Det anbefales at det gjøres en utvidet el-
  kontroll.
  Samsvarserklæring for oppgradering av sikringsskap i 2013 foreligger.
  - Det er mangler for brannslukningsutstyr i boligen ihht forskriftskrav. Røykvarslere er demontert. Ingen brannslukningsutstyr.
  - Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger, verken på boligen eller ombygging av uthus. Uthus er registrert som "hus for dyr/landbrukslager/silo".

  Beliggenhet

  Landlig beliggenhet, ca 10 minutter fra Bardufoss.

  Tomt

  Lett skrånende terreng. Antatt støpt plate på mark som fundament, betongstøpt kjellergulv.

  Parkering

  Biloppstillingsplasser på tomten

  Oppvarming

  Elektrisk og vedfyring. Bør
  gjennomføres pipekontroll før vedovn benyttes.

  Regulerings og arealplaner

  LNFR-Området.
  Kommuneplanens arealdel 2012-2025 - Planbeskrivelse, Vedtatt av kommunestyret sak PS 120/2012 den 13.12.2012.

  Ansvarlig megler

  Johnny Bolle

  Regulering

  LNFR-Området. Kommuneplanens arealdel 2012-2025 - Planbeskrivelse, Vedtatt av kommunestyret sak PS 120/2012 den 13.12.2012.

  Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 49
  • Bruksnr: 44
  • Kommunenr: 5418
  Se komplett salgsoppgave

  Bilder

  Frittliggende enebolig med landlig beliggenhet
  1. etasje i boligen er delt inn i 2 deler; Her har du 2 kjøkken samt 2 stuer. Perfekt for storfamilien!
  Eiendommen har vedlikeholdsetterslep, og anses som et renovasjonsobjekt.
  Istindveien 185 - 1etasje - 2D
  Istindveien 185 - 2. etasje - 2D
  Istindveien 185 - Kjelleretasje - 2D
  Istindveien 185 - Uthus
  1etg - Stue
  1etg - Stue
  1etg - Kjøkken
  1etg - Kjøkken
  1etg - Kjøkken
  1etg - Kjøkken
  1etg - Gang
  1etg - kjøkken nr 2
  1etg - Kjøkken nr 2
  1etg - Kjøkken nr 2
  1etg - Kjøkken nr 2
  1etg - Kjøkkenbod kombinert med kjøkken 2.
  1etg - Stue nummer 2
  1etg - Stue 2
  1etg - Gang
  1etg - Bad
  2etg - Balkong
  2etg - Balkong
  2etg - Gang
  2etg - Gang
  2etg - Gang
  2etg - Sikringsskap med automatsikringer
  2etg - Soverom 1
  2etg - Soverom 1
  2etg - Soverom 2
  2etg - Soverom 3
  2etg - Soverom 4
  2etg - Soverom 4
  2etg - Soverom 5
  2etg - Soverom 6
  2etg - Soverom 6
  Hytte - Soverom
  På eiendommen står det også et uthus.
  Kjelleretasje
  Kjelleretasje
  Kjelleretasje
  Kjelleretasje
  Kjelleretasje
  Kjelleretasje
  Kjelleretasje
  Se alle bilder +Gjem alle bildene -
  Jenssen og Bolle
  Martin Tjosås Pettersen
  Eiendomsmeglerfullmektig
  Kontakt
  Telefon: 958 30 285
  Vis alle eiendommer Se hele annonsen på Finn.no